MENIU
  Home
  Managementul calitatii
  Managementul de mediu
  Calitatea si Proprietatea Industriala
  Protectia Proprietatii Industriale
S.C. QUALITARIUM S.R.L. TIMISOARA
 
SLOGAN: “PRIN CALITATE REINTRAM ÎN EUROPA”
  
Tot mai multe organizatii au devenit si devin constiente ca trebuie sa acorde o atentie sporita gestiunii impacturilor pe care activitatea lor le produce asupra mediului.
În acest scop punerea la punct a unui sistem de management de mediu (SMM), care sa functioneze corect si eficient, devine o prioritate.
Un sistem de management de mediu ajuta organizatia sa reduca la minimum impacturile asupra mediului.
Cea mai importanta îmbunatatire pe care un SMM o aduce afacerii este o abordare sistematica si controlabila a problematicii de mediu din organizatie.
   
Functionarea corecta a unui SMM asigura ameliorarea performantelor organizatiei, prin impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra urmatoarelor aspecte:
    -      reducerea costurilor;
    -      gestionarea riscurilor;
    -      sporirea credibilitatii;
    -      cresterea competitivitatii;
    -      relatia cu partenerii;
    -      motivarea personalului.
 
Standardul ISO 14001 are ca scop general declarat sustinerea protectiei mediului prevenirea poluarii, în echilibru cu necesitatile socio-economice.
   
Ca scop specific, standardul îsi propune sa ofere organizatiilor toate elementele necesare construirii efective a unui SMM, care sa poata fi integrat în managementul global al organizatiei si care sa permita atingerea obiectivelor referitoare la mediu si a celor economice stabilite.
 
Standardul stabileste cerintele referitoare la un SMM, care sa permita unei organizatii sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu tinând seama de cadrul legislativ si de aspectele de mediu ale activitatilor pe care le desfasoara.
 
Standardul ISO 14001 poate fi aplicat de orice organizatie, indiferent de tip, marime si indiferent de tipurile de activitati desfasurate, nu doar celor industriale.
 
Managementul de mediu, ca orice management, trece dincolo de litera stricta a legii s pune în aplicare spiritul ei, principiile protectiei mediului.
 
Aceste principii vizeaza prevenirea impacturilor asupra mediului sau mentinerea lor în limitele legale.
 
Managementul de mediu se bazeaza pe întelegerea cerintelor din legile si reglementarile aplicabile, precum si a celorlalte cerinte adoptate de organizatie.
 
În perspectiva viitoarei integrari în Uniunea Europeana, se pune un accent tot mai mare pe implementarea directivelor europene referitoare la protectia mediului, directive transpuse în aq-uisul comunitar.
 
Implementarea unui SMM ajuta organizatia sa se adapteze mai bine cerintelor Comunitatii Europene.
 
Pentru implementarea unui sistem de management de mediu într-o organizatie, trebuiesc parcurse cinci etape:
        1. Stabilirea politicii de mediu;
        2. Planificarea activitatilor de mediu;
        3. Implementare si functionare;
        4. Verificare si actiune corectiva;
        5. Analiza efectuata de conducere.
 
Etapa 1 : Stabilirea politicii de mediu
 
Politica de mediu este definita de conducerea organizatiei sub forma unei declaratii care trebuie sa reflecte faptul ca principiile si intentiile organizatiei referitoare la performanta de mediu sunt identificate, documentate, implementate si comunicate.
   
Politica de mediu are doua functii majore:
    -      în interiorul organizatiei: sa determine directia de dezvoltare în domeniul protectiei mediului;
    -      în afara organizatiei: sa arate clar partilor interesate atentia pe care organizatia o acorda aspectelor de protectia mediului.
 
Etapa 2 : Planificarea activitatilor de mediu
 
Planificarea este una dintre cele mai importante etape în procesul de construire si implementare a unui SMM. Pentru aceasta trebuiesc determinate:
    -      Aspectele de mediu;
    -      Prevederile legale si alte cerinte;
    -      Obiectivele generale si obiective specifice;
    -      Programele de management de mediu.
 
Etapa 3 : Implementare si functionare
Pentru implementarea efectiva a sistemului de management de mediu se recomanda ca organizatia sa-si dezvolte resursele si mecanismele de sustinere necesare îndeplinirii politicii de mediu, a obiectivelor si tintelor sale în acest domeniu.
 
Pentru implementarea SMM trebuiesc definite:
 
    -      Structura si responsabilitatea;
    -      Instruirea, constientizarea si competenta;
    -      Comunicarea;
    -      Documentatia sistemului de management de mediu;
    -      Controlul documentelor;
    -      Controlul operational;
    -      Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns.
Etapa 4 : Verificare si actiune corectiva
 
Aceasta etapa este un element cheie a sistemului de management de mediu, care survine dupa planificarea politicii de mediu si implementarea sa.
Scopul este de a asigura ca organizatia controleaza si corecteaza, atunci când este cazul, elementele-cheie ale sistemului de management de mediu.
Pentru aceasta se recomanda ca organizatia sa monitorizeze si sa evalueze performanta sa de mediu.
Masurarea, monitorizarea si evaluarea sunt activitati-cheie ale unui sistem de management de mediu. În lipsa acestora nu ar fi posibila stabilirea neconformitatilor si, prin urmare, nici precizarea actiunilor corective si/sau preventive necesare. De asemenea, auditul sistemului de management de mediu ar fi lipsit de elemente de baza în stabilirea concluziilor sale.
 
Aceasta etapa implica:
    -      Monitorizarea si masurarea;
    -      Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva;
    -      Înregistrari;
    -      Auditul sistemului de management de mediu.
 
Etapa 5 : Analiza efectuata de conducere
 
Organizatia trebuie sa analizeze si sa îmbunatateasca continuu sistemul sau de management de mediu, având ca obiectiv îmbunatatirea performantei globale.
Aceasta ultima etapa este decisiva pentru asigurarea procesului de îmbunatatire continua, pentru atingerea performantei de mediu propuse.
Aceste analize se pot face împreuna cu analizele sistemului de management al calitatii efectuate de conducere.
Implementarea unui SMM conform ISO 14001 necesita implicarea întregului personal al organizatiei, oricare ar fi nivelul ierarhic si functiile implicate, si mai ales angajarea unui proces dinamic si ciclic de îmbunatatire continua si de autoevaluare a impacturilor de mediu.
 
 
Managementul de mediu -> SERVICII  | CLIENTI
CONTACT
 
Adresa: Str. Ana Ipatescu nr 45, Timisoara
Tel./Fax: (+)40-(0)256-249.766
 
www.qualitarium.ro
E-mail:
qualitarium@qualitarium.ro
Persoana de contact:
Lucian TARABIC
      - Consultant managementul
        calitatii
     - Consilier in proprietate
        industrial (inventii, marci,
        design industrial)
Mobil: 0742-143718,
             0723-319154
Contactati-ne la orice oră!
Noi vă putem sprijini pentru a intra pe piata Uniunii Europene (prin certificarea sistemelor de management - calitate, mediu ...)!
Noi vă putem sprijini pentru a vă putea proteja afacerea (prin protejarea obiectelor de proprietate industrială - inventii, mărci, design industrial)!
Specialistii nostrii sunt singurii din vestul tarii care va pot oferi simultan consultanta in cele doua domenii (consultanta sisteme de management si protectia proprietatii industriale)!!!