MENIU
  Home
  Managementul calitatii
  Managementul de mediu
  Calitatea si Proprietatea Industriala
  Protectia Proprietatii Industriale
MANAGEMENTUL MEDIULUI  
S.C. QUALITARIUM S.R.L. TIMISOARA
 
SLOGAN: “PRIN CALITATE REINTRAM ÎN EUROPA”
Cursuri de instruire în domeniul managementului de mediu
  
Servicii oferite:

A. Cursuri de instruire în domeniul managementului de mediu

1. Managementul de mediu conform ISO 14001:2005(2 zile);
2. Auditori interni pentru sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2005si ISO 19011:2002 (3 zile).

Cursurile pot fi sustinute si la sediul clientului. Numarul minim de cursanti: 12 persoane. Numar maxim de cursanti: 25 persoane.


B. Consultanta pentru implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2005

Etapele unui contract de consultanta pentru implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2005:

1. Proiectarea structurii sistemului de management de mediu si a programului de implementare în conformitate cu standardul de referinta ISO 14001:2005
2. Crearea cadrului organizatoric necesar documentarii si implementarii sistemului de management de mediu prin numirea reprezentantului managementului pentru mediu, alegerea personalului care va documenta si implementa sistemul de management de mediu, modificarea organigramei
3. Stabilirea entitatilor responsabile pentru elaborarea, verificarea si aprobarea documentelor sistemului de management de mediu
4. Program de instruire a echipei manageriale si a persoanelor desemnate în domeniul managementului de mediu
5. Stabilirea politicii si obiectivelor în domeniul managementului de mediu
6. Asistenta pentru identificarea aspectelor de mediu specifice activitatilor si proceselor care se desfasoara în cadrul organizatiei beneficiare, stabilirea programelor de management de mediu, stabilirea indicatorilor de performanta pentru aspectele semnificative de mediu si asistenta pentru identificarea reglementarilor legale aplicabile
7. Asistenta tehnica pentru elaborarea procedurilor obligatorii cerute de ISO 14001:1996, manualului de mediu si documentelor necesare derularii eficace a proceselor (proceduri specifice, instructiuni de lucru)
8. Asistenta tehnica pentru implementarea sistemului de management de mediu
9. Asistenta tehnica pentru planificarea, pregatirea, derularea si concluzionarea auditurilor interne
10. Asistenta tehnica pentru completarea fiselor de post
11. Asistenta tehnica pentru planificarea, pregatirea, derularea si concluzionarea analizei efectuate de management
12. Asistenta tehnica pentru implementarea observatiilor rezultate la preauditul de certificare si pregatirea pentru auditul de certificare a sistemului de management de mediu în conformitatea cu cerintele ISO 14001:2005 si ale organismului de certificare
 
 
Managementul de mediu -> SERVICII  | CLIENTI
CONTACT
 
Adresa: Str. Ana Ipatescu nr 45, Timisoara
Tel./Fax: (+)40-(0)256-249.766
 
www.qualitarium.ro
E-mail:
qualitarium@qualitarium.ro
Persoana de contact:
Lucian TARABIC
      - Consultant managementul
        calitatii
     - Consilier in proprietate
        industrial (inventii, marci,
        design industrial)
Mobil: 0742-143718,
             0723-319154
Contactati-ne la orice oră!
Noi vă putem sprijini pentru a intra pe piata Uniunii Europene (prin certificarea sistemelor de management - calitate, mediu ...)!
Noi vă putem sprijini pentru a vă putea proteja afacerea (prin protejarea obiectelor de proprietate industrială - inventii, mărci, design industrial)!
Specialistii nostrii sunt singurii din vestul tarii care va pot oferi simultan consultanta in cele doua domenii (consultanta sisteme de management si protectia proprietatii industriale)!!!