MENIU
  Home
  Managementul calitatii
  Managementul de mediu
  Calitatea si Proprietatea Industriala
  Protectia Proprietatii Industriale
MANAGEMENTUL CALITATII
S.C. QUALITARIUM S.R.L. TIMISOARA
 
SLOGAN: “PRIN CALITATE REINTRAM ÎN EUROPA”
Servicii oferite:

A. Cursuri de instruire în domeniul managementului calitatii

1. Elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2008 si ISO 10013:2002 (3 zile);
2. Audituri interne ale calitatii conform ISO 9001:2008 si ISO 19011:2002 (3 zile);
3. Managementul calitatii de la principii la certificare (3 zile);
4. Managementul calitatii pentru top manageri (2 zile).

Pâna în prezent au participat la cursurile mentionate anterior cca 2.500 cursanti din cca. 350 firme din judetele Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara.

Alte cursuri oferite:

5. Instrumente pentru îmbunatatirea calitatii (2 zile);
6. Sistemul de management al calitatii pentru industria auto – cerinte specifice – ISO/TS 16949:2002 (3 zile);
7. Controlul statistic al proceselor (SPC) (4 zile);
8. Analiza Modurilor de Defectare si a Efectelor Criticitatilor (AMDEC/FMEA) (3 zile).

Cursurile pot fi sustinute si la sediul clientului. Numarul minim de cursanti: 12 persoane. Numar maxim de cursanti: 25 persoane.


B. Consultanta pentru implementarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2008

Etapele unui contract de consultanta pentru implementarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2008:

1. Efectuarea auditului de evaluare initiala a organizatiei pentru constatarea diferentelor (minore/majore) fata de cerintele standardului de referinta ISO 9001:2008 si stabilirea programului concret de implementare (termene, resurse etc)
2. Proiectarea structurii sistemului de management al calitatii si a programului de implementare în conformitate cu standardul de referinta ISO 9001:2008
3. Crearea cadrului organizatoric necesar documentarii si implementarii sistemului de management al calitatii prin numirea reprezentantului managementului pentru calitate, alegerea personalului care va documenta si implementa sistemul de management al calitatii, întocmirea/modificarea organigramei (dupa caz)
4. Stabilirea entitatilor responsabile pentru elaborarea, verificarea si aprobarea documentelor sistemului de management al calitatii
5. Asistenta tehnica pentru elaborarea/actualizarea Regulamentului Intern (RI) si a fiselor postului
6. Program de instruire a echipei manageriale si a persoanelor desemnate în domeniul managementului calitatii (2 zile)
7. Stabilirea politicii si obiectivelor în domeniul calitatii
8. Identificarea proceselor sistemului de management al calitatii, stabilirea indicatorilor de performanta pentru fiecare proces în parte
9. Asistenta tehnica pentru elaborarea procedurilor obligatorii cerute de ISO 9001:2008 (6 proceduri)
10. Asistenta tehnica pentru elaborarea documentelor necesare derularii eficace a proceselor (proceduri specifice, instructiuni de lucru)
11. Asistenta tehnica pentru elaborarea manualului calitatii
12. Asistenta tehnica pentru implementarea sistemului de management al calitatii
13. Program de instruire a echipei manageriale si a persoanelor desemnate în domeniul auditurilor interne (1 zi)
14. Asistenta tehnica pentru planificarea, pregatirea, derularea si concluzionarea auditurilor interne
15. Asistenta tehnica pentru planificarea, pregatirea, derularea si concluzionarea analizei efectuate de management
16. Înaintarea cererii de certificare catre organismul ales de beneficiar
17. Asistenta privind toate adaptarile necesare sistemului de management al calitatii pentru conformitatea cu cerintele ISO 9001:2008 si ale organismului de certificare, în vederea obtinerii certificarii dorite


C. Audituri calitate efectuate la sediul clientului

Pot fi efectuate la sediul clientilor cu care nu exista contracte de consultanta, la solicitarea acestora. Pentru clientii cu care exista contracte de consultanta, efectuarea auditurilor constituie etape ale contractelor.

1. Audituri de evaluare initiala, efectuate înaintea începerea proiectului de implementare a sistemului de management al calitatii, pentru constatarea diferentelor initiale (minore/majore) fata de cerintele standardului de referință ISO 9001:2008 si stabilirea programului concret de implementare (termene, resurse etc)

2. Audituri interne, efectuate pentru evaluarea eficacitatii proceselor de management al calitatii, în cazul în care clientul nu are personal specializat în domeniul auditurilor interne ale calitatii sau, desi are personal specializat, doreste o evaluare externa, absolut obiectivă

3. Pre-audituri de certificare, efectuate în perioada premergatoare certificarii, pentru identificarea si eliminarea ultimelor neconformitati ale sistemului de management al calitatii astfel încât auditul de certificare sa confirme respectarea de catre organizatia clientului a cerintelor standardului de referinta ISO 9001:2008

B. Audituri calitate efectuate la sediul furnizorilor clientului (audituri de secunda parte)

În cazuri speciale (cantitati mari de produse de aprovizionat, influenta mare a produselor aprovizionate asupra calitatii produsului finit, etc), managementul de vârf al clientului poate lua decizia privind evaluarea potentialilor furnizori prin audituri externe de secunda parte.

Evaluarea furnizorilor privind capabilitatea acestora de a satisface cerințele specificate ale clientului este o cerinta explicita a ISO 9001:2008 (cerinta 7.4.1).

Furnizorii pot fi evaluati prin diverse metode: chestionare de auto-evaluare, audituri externe de secunda parte, analiza experiente anterioare, verificarea unor mostre, recomandari ale tertilor, însa evaluarea prin audituri externe de secunda parte este cea mai complexa si obiectiva metoda de evaluare a furnizorilor.
 
 
Managementul calitatii -> SERVICII  |  CLIENTI
CONTACT
 
Adresa: Str. Ana Ipatescu nr 45, Timisoara
Tel./Fax: (+)40-(0)256-249.766
 
www.qualitarium.ro
E-mail:
qualitarium@qualitarium.ro
Persoana de contact:
Lucian TARABIC
      - Consultant managementul
        calitatii
     - Consilier in proprietate
        industrial (inventii, marci,
        design industrial)
Mobil: 0742-143718,
             0723-319154
Contactati-ne la orice oră!
Noi vă putem sprijini pentru a intra pe piata Uniunii Europene (prin certificarea sistemelor de management - calitate, mediu ...)!
Noi vă putem sprijini pentru a vă putea proteja afacerea (prin protejarea obiectelor de proprietate industrială - inventii, mărci, design industrial)!
Specialistii nostrii sunt singurii din vestul tarii care va pot oferi simultan consultanta in cele doua domenii (consultanta sisteme de management si protectia proprietatii industriale)!!!